MEDLEMSAKTIVITETER


    Arbetsmöten (1 gång/mån)

    Onsdagarna 28 januari, 22 februari, 22 mars, 19 april och 24 maj Tid kl 10.00-13.00

    På våra arbetsmöten gör vi det som just för dagen behöver göras i Vävstugan. Det kan vara att varpa, fålla, städa, dra på en väv, göra något moment i en uppsättning t.ex solva, skeda, knyta fram eller upp. Alla bland föreningens medlemmar som vill komma är välkomna och det krävs ingen föranmälan.    De som kommer och "arbetar" får även möjligheten att lära sig lite nytt eller kan gå igenom något man glömt. Nytta med nöje blir det då, tycker vi. Kom som du är med den lust och kraft du har just denna dag. Även du som hyr egen vävstol kom och gör det du behöver och samtidigt träffa vävmedlemmar och dela erfarenhet!