Möten
Arbetsmöten och Stickcafé 

Arbetsmöten

På våra arbetsmöten gör vi det som just för dagen behöver göras i Vävstugan. Det kan vara att varpa, fålla, städa, dra på en väv, göra något moment i en uppsättning t.ex solva, skeda, knyta fram eller upp. Vem som helst är välkommen och det krävs ingen föranmälan. De som kommer och "arbetar" får även möjligheten att lära sig nytt eller glömt. Nytta med nöje blir det då, tycker vi. Kom som du är med den lust och kraft du har just denna dag. Även du som hyr egen vävstol kom och gör det du behöver och samtidigt träffa vävmedlemmar och dela erfarenhet!

Arbetsmöten under våren 2020:

  • måndagen den 27 januari kl 10.00 - 13.00
  • måndagen den 2 mars kl 10.00 - 13.00
  • måndagen den 30 mars inställt p.g.a. coronapandemin
  • måndagen den 27 april inställt p.g.a. coronapandemin
  • måndagen den 25 maj inställt p.g.a. coronapandemin


Stickcafé


Stickcafé under våren 2020

  • 0nsdagen den 19 februari kl 10.00 - 13.00
  • 0nsdagen den 1 april inställt p.g.a. coronapandemin
  • 0nsdagen den 13 maj inställt p.g.a. coronapandemin
Vävstugan, Göteborgs Nya Hemslöjdsförening

Anders Carlssons gata 11

417 55  Göteborg


mobiltelefon: Margreth   0706 014614 

mobiltelefon: Christina B 0730 356257

mobiltelefon: Annemaj    0760 504808

bankgiro 5237-4899       

org. nr: 857500-1006       

   

 margrethskog40@gmail.com