Vävning för unga

plusgiro: 1218591-4

org. nr: 857500-1006

info@vavstugangnh.se

Vävstugan, Göteborgs Nya Hemslöjdsförening

Anders Carlssons gata 11

417 55 Göteborg

telefon: 031-22 48 35

 

VÄVNING FÖR UNGA

 

Vävvecka för barn och ungdomar

 

Vävstugan - Göteborgs Nya Hemslöjdsförening - anordnar under novemberlovet 2016 en 4-dagars kurs för barn och unga. För närmare information ring till Vävstugan tel 031 - 22 48 35.

 

Ungdomarna väver i "vanliga" vävstolar i uppsatta vävar, anpassade till de som inte har så mycket väverfarenhet. Till kursen kommer kunniga medlemmar ur föreningen som instruerar och hjälper till.

Veckan avslutas med en liten vernissage där de unga vävarna visar vad de har gjort på kursen.

Bilder från 2014's roliga kurs 'vävning för barn'. 7 tjejer i åldrarna 8 tlll 14 år deltog i kursen. Det vävdes mattor, kuddar, väskor och dukar. Tjejeran provade också att tova.

Resultaten blev eneastående! Se även filmerna där tjejerna berättar om det som de har vävt.

bilderna syns i större format när du klickar på dem.

Moa väver matta
Matta av Sofia, med slarvtjäll
Lovisa väver kudde
Agnes väver matta
Agnes väver matta
Lovisas vävar
Agnes och hennes vävar
Linnea monterar kudde
Linnea och hennes matta
tovad mobil
Mimmi väver damast
Mimmis vävar